księgi

Co to jest KPiR?

Wiele podmiotów gospodarczych musi prowadzić pełną księgowość. Rejestrować przychody i koszty muszą nie tylko osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne), ale także osoby fizyczne. Trudnością może być prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, program komputerowy do tego przeznaczony