Co to jest KPiR?

Wiele podmiotów gospodarczych musi prowadzić pełną księgowość. Rejestrować przychody i koszty muszą nie tylko osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne), ale także osoby fizyczne. Trudnością może być prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, program komputerowy do tego przeznaczony z pewnością jest bardzo pomocny.

Jak wygląda księga przychodów i rozchodów? Program do księgowości

Księga przychodów i rozchodów to ewidencja księgowa służąca do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Zapisuje się w niej i księguje wszystkie przychody, zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty dodatkowe związane z tymi zakupami, a także wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym wynagrodzenia dla pracowników. Księgi przychodów i rozchodów muszą prowadzić osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy, a także spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 tys. euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg. Prowadzenie może zdawać się trudne – podatkowa księga przychodów i rozchodów, program do księgowości i z pewnością poradzimy sobie z tym zadaniem.

Czytaj także  Jednolity plik kontrolny zawładnął rzeczywistością polskich firm

Jak założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów? Program do księgowości się przyda

KPiR powinna zostać założona na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podatnik w ciągu 20 dni od momentu jej założenia ma obowiązek zgłoszenia tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego według miejsca swojego zamieszkania. W przypadku wspólników spółki partnerskiej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych KPiR powinna być prowadzona dla spółki, a nie oddzielnie dla każdego ze wspólników. Jeśli prowadzimy księgę przychodów i rozchodów, program do księgowości, który wybierzemy, musi mieć możliwość tworzenia stosownej ewidencji. Dzięki temu będziemy mieć ułatwione zadanie, a takie prowadzenie księgi jest dopuszczalne. Koniecznie trzeba jednak dobrze przeczytać instrukcję użytkowania programu, by nie popełnić żadnego błędu. Elektroniczna podatkowa księga przychodów i rozchodów, program do prowadzenia firmy – pod takim hasłem szukajmy odpowiedniego oprogramowania. Odrzućmy inne rozwiązania, gdyż w wybranym oprogramowaniu musimy mieć wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz możliwość wydrukowania wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi. Dane muszą być przechowywane w ten sposób, by nie było możliwości ich zniszczenia lub zniekształcenia.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, program do księgowości i chęć do nauki z pewnością wystarczą, by sprawnie prowadzić księgowość firmy  i prawidłowo naliczać podatek, który musimy zapłacić.

Czytaj także  Co możemy skleić na gorąco?

Related Posts

Leave a Comment