Ekonomia na studiach

bwl-studenten arbeiten zusammen am flipchart

 

Większości z nas ekonomia kojarzy się z liczeniem, czymś bliskim księgowości, statystykom, rachunkom… Czyli raczej z nudą i monotonią niż z czymś ekscytującym. Czy rzeczywiście ekonomia jest nudnym przedmiotem? Czym właściwie zajmuje się ta dziedzina wiedzy?

Ilość dóbr jest nieskończona

W spektrum zainteresowań ekonomii znajdują się zagadnienia gospodarcze, czyli kwestie wytwarzania i podziału dóbr. Ekonomia wbrew skojarzeniom nie zalicza się do nauk ścisłych, choć posługuje się metodami matematycznymi, takimi jak rachunkowość czy statystyki. Jest uznawana za jedną z nauk społecznych, ponieważ to właśnie działania człowieka i społeczności są obiektem jej analiz.

 

Studia ekonomiczne to studia bardzo uniwersalne. Dają doskonałe podstawy teoretyczne i praktyczne do wykonywania bardzo wielu zawodów.

Człowiek renesansu

Jakimi cechami powinien się charakteryzować przyszły student ekonomii? Powinny go interesować bieżące zagadnienia gospodarcze, polityczne i społeczne na świecie. Musi znać historię i geografię. Powinien się również wykazywać zdolnością analitycznego myślenia, umiejętnością łączenia faktów i stawiania prognoz. Musi także być sprawnym matematykiem, bo ekonomia to również rachunkowość, statystyki i analizy matematyczne.

Zasady rekrutacji

W szkołach nie ma przedmiotów ściśle związanych z ekonomią, dlatego uczelnie podczas rekrutacji na ten kierunek biorą pod uwagę oceny z innych przedmiotów, zwłaszcza z matematyki, historii, geografii lub języka polskiego. Każda uczelnia ma własne zasady rekrutacji i dobrze jest to sprawdzić przed złożeniem dokumentów.

Czytaj także  Master of Business Administration – postaw na swoją karierę

Process of new technologies intergration . Mixed media

Podczas studiów trzeba opanować wiedzę między innymi z zakresu makroekonomii, prawa finansowego, ekonometrii, statystyki, rachunkowości, finansów publicznych i technik informacyjnych.

Gdzie do pracy?

Ekonomista to zawód bardzo uniwersalny. Absolwent ekonomii może pracować w bankach i w różnego rodzaju instytucjach finansowych, w przedsiębiorstwach i zakładach pracy, a także prowadzić własną działalność. Może doradzać osobom zarządzającym spółkami państwowymi, jednostkami samorządowymi i dużymi firmami. Ekonomista jest potrzebny wszędzie tam, gdzie pojawia się konieczność zarządzania pieniędzmi i dobrami, czyli… wszędzie.

 

Ze względu właśnie na tę uniwersalność i elastyczność ekonomia jest bardzo chętnie wybierana przez studentów. Dzięki obecności w programie studiów przedmiotów humanistycznych, studia te zapewniają wszechstronny rozwój intelektualny, dzięki zaś przedmiotom ścisłym uczą praktycznego i racjonalnego podejścia do rozwiązywania problemów. Ważne jest również to, że ekonomista, dzięki wiedzy z różnych dziedzin, łatwo może się przekwalifikować lub dokształcić, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Leave a Comment