Jednolity plik kontrolny zawładnął rzeczywistością polskich firm

Od 1 stycznia 2017 małe i średnie podmioty mają obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) do organów podatkowych. Ale czym właściwie jest ten plik i dlaczego dobrze wprowadzić go jak najszybciej?

Jednolity plik kontrolny – nie taki diabeł straszny

Jednolity plik kontrolny to pomysł Ministerstwa Finansów na usprawnienie kontroli podatkowych oraz rozliczeń z podatnikami. Jego wprowadzenie w Polsce wzorowane było na doświadczeniach wielu państw UE. Opublikowany zestaw 7 struktur obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to: księgi rachunkowe – JPK_KR, wyciąg bankowy – JPK_WB, magazyn – JPK_MAG,  ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT, faktury VAT – JPK_FA, podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR oraz ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Generowanie  danych  w  postaci  JPK  nie  wymaga  zmian  w   zasadach  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych. Jeśli jednak w firmie używa się oprogramowania księgowo-finansowego, jego producent powinien zadbać o to, aby istniała możliwość wygenerowania JPK – co może wprowadzić np. poprzez aktualizację lub nową wersję swojego softu.

Przekazywanie plików JPK to obowiązek!

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych. Obowiązuje to małe i średnie podmioty, a od 1 stycznia 2018 r. również i mikro będą musiały składać raporty w ten właśnie sposób. Duże podmioty przekazują pliki JPK od 1 lipca 2016 r.

Czytaj także  Co to jest KPiR?

Sprawdzanie plików JPK

Na danych uwzględnionych  w JPK będą wykonywane testy weryfikujące  spójność,  dokładność  i  kompletność  ksiąg  oraz  deklaracji  podatkowych. Testy te to m.in. kolejna numeracja, luki i duplikaty zapis ów, a także weryfikacja związku przychodów z kosztami ich uzyskania, ciągłości  stosowania  zasad  rachunkowości  (np.  zasad  wyceny  aktywów  metodą  FIFO,  LIFO),  prawidłowości stosowania stawek podatku od towarów  i usług, itp.

JPK – po co wprowadzono?

Jednolity plik kontrolny niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla US, jak i podatnika. W przypadku podatnika to skrócenie czasu kontroli, a w wielu przypadkach elektroniczne przekazanie pliku wystarczy za cała kontrolę. W przypadku US będzie możliwe szybkie ustalenie występowania nieprawidłowości, co  pozwoli przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyłudzenia VAT czy też unikanie opodatkowania.

Leave a Comment