Studia podyplomowe z controllingu

Studia podyplomowe to doskonały sposób na poszerzenie swoich kwalifikacji zawodowych. Studia     z controllingu zaliczamy do najczęściej wybieranych kierunków kształcenia podyplomowego. Nie bez powodu.

Czy warto iść na studia podyplomowe z controllingu?

Controlling to studia specjalistyczne uczące wspomagania procesów zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie na podstawie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Mimo że controlling można rozpatrywać w wielu aspektach – logistycznym, zasobów niematerialnych, personalnym, strategicznym, operacyjnym – to właśnie controllingowi finansowemu poświęcone są w największej mierze te studia.  Controlling jest bardzo ważny, ponieważ wpływa na efektywność i poprawę wyników firmy. Programy studiów czerpią z praktyki gospodarczej, aktualnych trendów i potrzeb, co znacznie zwiększa efekty kształcenia i minimalizuje konieczność uczenia się rzeczy, które nie będą miały zastosowania w codziennej pracy.

Dla kogo rekomendowane są studia podyplomowe z controllingu?

Studia podyplomowe z controllingu skierowane są głównie do osób zatrudnionych na stanowiskach kontrolerów, analityków finansowych, dyrektorów ekonomicznych i finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania, a także pracowników działów rachunkowości zarządczej. Można więc powiedzieć, że słuchaczami tych studiów mogą zostać osoby, które posiadają już jakąś wiedzę na temat omawianych zagadnień, a chcą jedynie ją poszerzyć, zaktualizować i usystematyzować.

Czytaj także  Master of Business Administration – postaw na swoją karierę

Controlling w firmie

Jakie zagadnienia są przedmiotem studiów?

Studia poruszają wszelkie aspekty controllingu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Jednym z głównych tematów studiów jest rachunkowość zarządcza obejmująca m.in. takie zagadnienia, jak koszty w procesach decyzyjnych i próg rentowności. Dużą wagę przywiązuje się także do sprawozdawczości finansowej, czyli głównie tworzenia bilansów, rachunków zysków i strat oraz innych sprawozdań. Poznaje się zasady przeprowadzenia analizy finansowej firmy, a także międzynarodowe standardy rachunkowości. Na studiach szczegółowo omawia się controlling finansowy – jego istotę, zdania, typy, elementy składowe i instrumenty.

Jakie informacje możemy pozyskać na takich studiach?

W bardziej ogólnych programach rozszerza się działania controllingowe także na poza finansowe sfery funkcjonowania organizacji. Można zdobyć również dużą wiedzę na temat systemów informatycznych wspomagających controlling od dostępnych na rynku rodzajów programów, poprzez kryteria, jakimi należy kierować się w wyborze najodpowiedniejszego dla danej firmy. Prezentowane są także najpopularniejsze narzędzia wspomagające takie jak strategiczna karta wyników (BSC). Oprócz wykładów teoretycznych programy studiów obejmują również zajęcia warsztatowe polegające na analizie wybranych przypadków (tzw. case study). Jak widać, studia podyplomowe controllingu nie należą do najłatwiejszych, ale z pewnością do jednych z najprzydatniejszych, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby jednostki, jak i przedsiębiorstwa, w którym pracuje.

 

Leave a Comment